Follow Orchestra Fireluche to join the conversation.

When you follow Orchestra Fireluche, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Orchestra Fireluche

La Cellera De Ter, Spain

L'Orchestra Fireluche és un peculiar i inquiet grup de música instrumental de la Cellera de Ter (Girona) que des del 2002 treballa amb instruments de joguina, reciclats, curiosos, inversemblants, clàssics i propis de cultures d'arreu del món.